lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter i [73417, 92963, 90991]

RSS

2011-06-13

Eleven Norwegian airline pilots graduated on June 10 after training at the School of Aviation, TFHS in Ljungbyhed, which is a part of LTH. The pilots have completed a Bachelor of Aviation at Tromsö University, but the air...[läs mer]


2011-06-13

Elva norska trafikflygare tog examen den 10 juni efter utbildning på Trafikflygarhögskolan TFHS i Ljungbyhed, som är en del av LTH. Flygarna har genomgått en Bachelorutbildning i Luftfartsfag vid Tromsö universitet, men den...[läs mer]


2011-06-10

Mats Alaküla är LTH-professorn som vill driva lastbilar på el, genom att föra över energin från nedgrävda remsor. Han har räknat ut att kostnaden för att elektrifiera hela Sveriges vägnät är mindre än två årskostnader för...[läs mer]


2011-06-08

Dolphins and porpoises use echolocation for hunting and orientation. By sending out high-frequency sound, known as ultrasound, dolphins can use the echoes to determine what type of object the sound beam has hit. Researchers from...[läs mer]


2011-06-07

En enad politikerkår vill ha spårvagnar i Lund. Trots det finns forskare som menar att elbussar är en bättre lösning. Vem vet bäst? Går forskarna sina egna ärenden? Har politikerna verkligen koll på läget?  Välkommen till...[läs mer]