lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

LTH står starkt!

2015-03-27

Under den senaste tiden har det diskuterats i sociala medier och annorstädes hur det ser ut med LTHs grundutbildning. Jag kan lugna er: LTHs grundutbildning håller hög kvalité och vi kommer att se till att det fortsätter så!

Utbildningen är gediget förankrad i den mycket starka forskningsmiljön vid LTH. Denna forskningsöverbyggnad är i mina ögon en väsentlig del i att skapa och vidmakthålla utbildningar av hög kvalité som följer med vad som händer i teknikutvecklingen. En viktig del i kvalitetsarbetet är den högskolepedagogiska verksamheten som utvecklar våra lärare och undervisningsformer.

Detta arbete går under namnet genombrottet (ett namn med viss historia i Lund) och har uppmärksammats och berömts på många platser, såväl nationellt som internationellt. Sist men inte minst vill jag lyfta fram att LTH är en del av Lunds universitet, Sveriges största och bredaste universitet med alla de fördelar detta ger i form av diversitet och mötesplatser.

Varför då denna diskussion? Under senare år har LTH haft en stor överproduktion inom grundutbildningen, dvs vi har utbildat fler studenter än vi har fått betalt för. Det finns många orsaker till detta där den främsta är att civilingenjörsutbildningen utökades från 4.5 till 5 år utan att det tillsköts extra medel. LTH har även haft ett bra söktryck, samhället har skrikit efter fler ingenjörer och LTH har levererat!

Överproduktionen har inneburit att LTH har använt sitt myndighetskapital, dvs sparade medel, för att ersätta institutionerna för den undervisning de genomfört. Detta har inneburit att LTHs ekonomi inte varit i balans, utgifterna har överskridit intäkterna. Därför har LTH under några år jobbat för att minska överproduktionen samtidigt som vi har lobbat för att få fler utbildningsplatser då behovet av ingenjörer och arkitekter under kommande år är stort. Än så länge till ringa nytta!

Institutionerna har varit tvungna att se över hur de arbetar: hur mycket salsundervisning skall vi ge och finns det andra alternativ. Ger mer salsbunden undervisning alltid högre kvalité? Man behöver även tid för reflektion och eget arbete. Ett exempel är laborationer som är en dyr undervisningsform vi månar om på LTH. Dock vet vi att förberedda studenter tillgodogör sig labbarna på ett helt annat sätt. Min åsikt är att med bättre och tydligare förberedelser kan laborationstiden kortas och på samma gång ge ett förbättrat resultat.

Hur kan vi utnyttja nya hjälpmedel och nya kanaler? Ett lysande exempel är hur Jonas Månsson, universitetslektor i matematik, utnyttjat bland annat Youtube för att hjälpa studenterna. Vid professors installationen den 13 mars tilldelades Jonas studenternas pris för utmärkta lärarinsatser. Kolla på webben! Detta är bara ett exempel på de utmärkta lärarinsatser som görs vid LTH.

Ekonomin är ansträngd om än inte i kris. Vi tilldelas ca 500 miljoner kronor varje år i statsmedel vilket är en betydande summa. För att komplettera redan vidtagna åtgärder har jag initierat en utredning av vår grundutbildningsstruktur under ledning av prorektor Annika Mårtensson. Detta för att se över om vi kan göra våra utbildningar mer kostnadseffektiva samtidigt som vi kvalitetssäkrar. Den nuvarande strukturen har funnits under ganska många år och det är dags att se om vi inte kan ta nya grepp. Samtidigt pågår arbetet med utvärdering och uppföljning av kvalitén på våra program och kurser. Det finns alltid möjlighet att bli bättre!

I mina ögon har LTH några av landets bästa utbildningar och jag ser med tillförsikt på framtiden. Tillsammans kommer vi att bygga LTH ännu starkare!


2018-12-14

Så är terminen, som i ett avseende kulminerar med LTH:s examenshögtid, till ända. Inför och under den här händelsen känner jag mig spänd, ödmjuk och stolt. För min egen del innehåller den en återkommande förmån: att få hålla tal...[läs mer]


2018-12-03

Varje år besöker riksdagsledamöter som sitter på "Skånebänken", det vill säga ledamöter som är invalda från de skånska valkretsarna, LTH för att få information och träffa LTH:s ledning och LTHs näringslivsråd.I år...[läs mer]


2018-11-14

Studenterna är LTH:s viktigaste produkt, brukar jag säga. Det är genom att utbilda studenter som vi är till störst nytta för samhället.  Därför blir jag otroligt stolt varje år när jag besöker ARKAD, som är södra Sveriges...[läs mer]


2018-10-31

Vi hör om det överallt, att det är en stor brist på ingenjörer, arkitekter och designers. Och det gäller i stort sett alla områden där vi utbildar. Dock har vi under flera år haft paradoxen att vi varit tvungna att begränsa vårt...[läs mer]


2018-10-06

På LTH har vi under en tid funderat på hur vi ska förklara bättre för omvärlden vad vi gör och vad som driver oss. För att göra detta har vi – vilket föll sig naturligt – utgått från vår vision som arbetats fram av...[läs mer]


2018-06-14

Kanske har ni sett nya LTH-nytt som skickas ut till alla de LTH-alumner som registrerat sig i vårt alumninätverk och andra intressenter och som naturligtvis finns tillgängligt elektroniskt. Jag är stolt över den metamorfos...[läs mer]


2018-06-07

Så är tiden inne att önska oss alla vid LTH en riktigt skön sommar. Jag vill passa på att önska lycka till åt alla er som nu lämnar LTH, efter fullföljd utbildning eller av andra anledningar. Jag hoppas att ni härifrån tar med er...[läs mer]


2018-05-09

Då står det klart att Lunds universitet kommer att ansluta som så kallad core partner till den nationella plattformen Treesearch [http://www.treesearch.se/], en kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och...[läs mer]


2018-03-29

Termen ”Liberal Arts” kan tolkas på många olika sätt – själv använder jag uttrycket när jag förespråkar att studenter som går längre program vid Lunds universitet inom ramen för sin utbildning ska få läsa andra ämnen och vid...[läs mer]


2018-03-12

Så har det blivit dags att skapa nya initiativ inom grundutbildningen och öka antalet studenter som antas till LTH. Under sex år har vi levt med överproduktion inom utbildningen, det vill säga att vi utbildat fler studenter än vi...[läs mer]


2017-12-05

Så har även kvinnor inom akademin och inom teknikbranschen samlat sig – inte förvånande, men likväl skakande – till ett upprop inom ramen för Me too-kampanjen. Akademiuppropet, som undertecknats av 2 400 kvinnor, inleds med...[läs mer]


2017-09-25

Det talas mycket om digitalisering just nu. Vad menar vi egentligen med begreppet, och är det något nytt? Vad vi menar beror lite på vem man frågar, men vi kan ju vara överens om att information och tjänster blir mer och mer...[läs mer]


2017-08-31

Efter en lugn sommar i Lund och på LTH är det fullt av liv igen. Studenter överallt och det sprudlar av aktivitet. Under de senaste två veckorna har jag haft nöjet att välkomna LTH:s nya studenter i både Lund och Helsingborg....[läs mer]


2017-06-22

Tiden som leder fram till sommar är alltid en hektisk tid med mycket firande; examenshögtid, promotion, avtackningar och så vidare. Det är fantastiskt roligt men tar också tid från allt det andra som skall göras och lämnar inte...[läs mer]


2017-03-30

I förra bloggen diskuterade jag samverkan och tidigare att LTH utbildar för framtidsyrken. Men vad är det då vi samverkar inom och vad är det vi utbildar för? Nyligen fastställde LTH sin strategiska plan, och samtidigt har vi...[läs mer]


2017-03-09

Samverkan är en del av LTH:s livsnerv. Vi utbildar främst för näringslivet och det omgivande samhället, även om en del stannar inom akademin. Denna kompetensförsörjning är enligt min mening vår viktigaste uppgift. Därför måste vi...[läs mer]


2017-02-16

Så var det då dags att ta tag i bloggandet efter helgerna och USA-resa. Ska också försöka att ha en lite högre frekvens under det kommande året. Både när jag var i Kalifornien förra veckan och här hemma hör man konstant att det...[läs mer]


2016-11-28

Idag ser, hör och läser vi mycket om faktaresistens: det vill säga ett förhållningssätt där man inte låter sig påverkas av det som talar emot ens egen uppfattning. De kanske tydligaste exemplen idag är valkampanjen inför Brexit...[läs mer]


2016-09-22

LTH är en av de fakulteter vid Lunds universitet som betecknas som enkönad. Vad som då främst diskuteras är antalet kvinnliga professorer, en siffra som på LTH ligger runt 15 procent och som dock varierar mycket inom fakulteten....[läs mer]


2016-09-01

Nu är alla studenter på plats igen och campus bubblar av liv. Känns härligt att vi är igång igen!Under sommaren har det i Sydsvenskan varit en debatt om att John E Franzéns magnifika verk ”Cadillac Eldorado” som prytt V-husets...[läs mer]


Visar post 1 till 20 av totalt 41.
<< Första < Föregående 1-20 21-40 41-41 Nästa > Sista >>

Viktor Öwall
rektor Lunds Tekniska Högskola

Viktor's book recommendations

Prenumerera

Sign up rektors blogg

Page 1

Beställ broschyren "Drömmar & upptäckter" på info@lth.se