lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Frostig samverkan?

2015-10-30

Som två av Lunds universitets dekaner reagerar vi starkt på Thomas Frostbergs krönika som publicerades den 24 oktober. I krönikan ”Universitetets innovationsarbete tillbaka till dåtiden” porträtteras den översyn som universitetet gjort av verksamheten kring stödet för forskning, innovation och samverkan som ett maktspel där ”fakulteterna och dess chefer, dekanerna, ser sig som de enda egentliga makthavarna då de styr över kärnverksamheten forskning och utbildning”. Vi känner inte igen oss i denna verklighetsbeskrivning men vi förstår att det beror på med vilka glasögon man läser och med vem man har diskuterat.

Vi skriver inte för att ha synpunkter på Thomas Frostbergs beskrivning av våra befogenheter och ambitioner – den är felaktig men uppfattningen kan snarast vara ett stöd i vår dagliga gärning – utan för att krönikan som vi ser det ger en missvisande bild på två avgörande punkter. För det första beskrivs den föreslagna inriktningen som att universitetet sluter sig; för det andra ger krönikan en missvisande bild av universitetets natur.

På den första punkten är det talande att krönikan i slutändan landar i att ”Problemet med utredningen är inte förslaget att flytta ut innovationsverksamhet till fakulteterna – tvärtom behövs starkare förankring där – utan att utredarens gedigna kartläggning avslöjar ett starkt introvert perspektiv…” Det är alltså inte fel på slutsatserna och det är gediget gjort men ändå är det fel. Till detta kommer ett par slängar som uppenbart avspeglar partsintressen i den berörda verksamheten.

Inte någonstans behandlas vad de initiativ som genomförts under senare år faktiskt lett till och varför många inom universitetet är starkt kritiska till dessa verksamheter. Är det bara en reaktion mot Per Eriksson som ligger till grund för detta? Kanske skulle Thomas Frostberg prata med några av oss. Vi ställer upp! Låt oss därför säga något om hur vi ser på samverkan. Stora delar av Lunds universitet präglas idag av ett mycket starkt engagemang för samverkan. Detta engagemang drivs av direkta kontakter med intressenter – både ekonomiskt motiverade genom till exempel kommersialisering av kunskap och engagemangsdrivna där forskare aktivt söker en publik utanför akademins väggar.

Engagemanget drivs också på inomakademiskt, till exempel genom det arbete med internationell ackreditering som Ekonomihögskolan arbetar med och genom det arbete som pågår nationellt med att utvärdera samverkansaktiviteter. Det finns inget, inget, i den föreslagna inriktningen som ger anledning till någon oro om att detta arbete skulle bromsas; tvärtom handlar mycket av förslagen om att ge ett bättre stöd för detta. Som Thomas Frostberg skriver behöver innovations- och samverkansfunktionerna förankras i verksamheten vid fakulteterna, något som tyvärr inte alltid varit fallet. Endast så kan vi dra nytta av de samverkansmöjligheter vi alla efterlyser.

På den andra punkten så är den skepsis mot rektors makt och initiativkraft som beskrivs i stora stycken riktig men den blir obegriplig om den inte ses mot bakgrund av att universitetet till mycket stor del faktiskt styrs underifrån. Stora delar av forskningsverksamheten bedrivs på externa medel som sökts i konkurrens av enskilda forskare eller forskargrupper. Den frihet som enskilda medarbetare har att forma sitt arbete och driva egna initiativ inom utbildning, forskning och samverkan är inte bara en grundläggande spegling av universitetets idé, utan också en spegling av universitetets maktstruktur, understundom till förtret för rektor såväl som för dekaner och prefekter.

Vi ser fullt och väl att den maktkamp gentemot dekanerna som beskrivs ger en mer tacksam dramaturgi men det gör den inte mindre felaktig.

Fredrik Andersson, dekan för Ekonomihögskolan
Viktor Öwall, dekan för Lunds tekniska högskola

Texten är också publicerad på 8till5.se


2017-12-05

Så har även kvinnor inom akademin och inom teknikbranschen samlat sig – inte förvånande, men likväl skakande – till ett upprop inom ramen för Me too-kampanjen. Akademiuppropet, som undertecknats av 2 400 kvinnor, inleds med...[läs mer]


2017-09-25

Det talas mycket om digitalisering just nu. Vad menar vi egentligen med begreppet, och är det något nytt? Vad vi menar beror lite på vem man frågar, men vi kan ju vara överens om att information och tjänster blir mer och mer...[läs mer]


2017-08-31

Efter en lugn sommar i Lund och på LTH är det fullt av liv igen. Studenter överallt och det sprudlar av aktivitet. Under de senaste två veckorna har jag haft nöjet att välkomna LTH:s nya studenter i både Lund och Helsingborg....[läs mer]


2017-06-22

Tiden som leder fram till sommar är alltid en hektisk tid med mycket firande; examenshögtid, promotion, avtackningar och så vidare. Det är fantastiskt roligt men tar också tid från allt det andra som skall göras och lämnar inte...[läs mer]


2017-03-30

I förra bloggen diskuterade jag samverkan och tidigare att LTH utbildar för framtidsyrken. Men vad är det då vi samverkar inom och vad är det vi utbildar för? Nyligen fastställde LTH sin strategiska plan, och samtidigt har vi...[läs mer]


2017-03-09

Samverkan är en del av LTH:s livsnerv. Vi utbildar främst för näringslivet och det omgivande samhället, även om en del stannar inom akademin. Denna kompetensförsörjning är enligt min mening vår viktigaste uppgift. Därför måste vi...[läs mer]


2017-02-16

Så var det då dags att ta tag i bloggandet efter helgerna och USA-resa. Ska också försöka att ha en lite högre frekvens under det kommande året. Både när jag var i Kalifornien förra veckan och här hemma hör man konstant att det...[läs mer]


2016-11-28

Idag ser, hör och läser vi mycket om faktaresistens: det vill säga ett förhållningssätt där man inte låter sig påverkas av det som talar emot ens egen uppfattning. De kanske tydligaste exemplen idag är valkampanjen inför Brexit...[läs mer]


2016-09-22

LTH är en av de fakulteter vid Lunds universitet som betecknas som enkönad. Vad som då främst diskuteras är antalet kvinnliga professorer, en siffra som på LTH ligger runt 15 procent och som dock varierar mycket inom fakulteten....[läs mer]


2016-09-01

Nu är alla studenter på plats igen och campus bubblar av liv. Känns härligt att vi är igång igen!Under sommaren har det i Sydsvenskan varit en debatt om att John E Franzéns magnifika verk ”Cadillac Eldorado” som prytt V-husets...[läs mer]


2016-08-19

Idag hade vi introduktion för närmare 600 internationella master- och utbytesstudenter från omkring 50 länder. Kändes oerhört positivt och aulan var full av förväntningar och förhoppningar. Fantastiskt roligt med energin från...[läs mer]


2016-07-06

I förra veckan inför Almedalen skrev jag en debattartikel med titeln "Smärtgränsen snart nådd" tillsammans med 16 andra företrädare för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Det vi diskuterar är den urholkning...[läs mer]


2016-06-29

Tiden när vi går mot sommaren är en tid för examenshögtider och festligheter av varierande slag, så även på LTH. Vi började med LTHs examenshögtid i universitetshuset den 20 maj då över 110 civilingenjörer, masterstudenter,...[läs mer]


2016-06-01

En gång om året bjuder ledningen för LTH in skånska riksdagspolitiker för att diskutera och utbyta idéer. Enligt sägnen hade vi en gång i tiden som tradition att också träffa Lunds kommunpolitiker. I höstas pratade vi om att...[läs mer]


2016-05-20

För nästa exakt ett år sedan ställde jag frågan ”Var var ni?” i min blogg. Det var efter förra årets hedersdoktorföreläsningar som var väldigt intressanta men tyvärr inte så välbesökta som jag hoppats på. Det fick mig att...[läs mer]


2016-05-04

Som jag en gång skrivit här i min blogg tycker jag att vi alla som arbetar här på Lunds Tekniska Högskola kan använda oss av mottot:Fråga inte vad LTH kan göra för dig, utan vad du kan göra för LTH.När den nya organisationen...[läs mer]


2016-03-31

Funderar du på att plugga till civilingenjör? Då tycker jag att du ska välja att studera vid Lunds Tekniska Högskola, vid Lunds universitet, Sveriges starkaste forskningsuniversitet. Och just nu är det extra hett med öppningen av...[läs mer]


2016-03-11

”Vi vet inte hur världen kommer att utvecklas under studenternas yrkeskarriär, men det kommer definitivt att hända mycket vi inte har koll på idag” skrev jag i min blogg i slutet av februari när jag betonade vikten av ett öppet...[läs mer]


2016-02-29

Förra veckan inleddes med det första Science and Innovations Talks på Tetra Pak som vi har skrivit om på LTH:s nyhetsplats. Det är ett initiativ som tagits för att skapa fler kontaktytor mellan företag och universitetets...[läs mer]


2016-02-05

”Ett universitet utan forskning är ett dåligt universitet. Ett universitet utan undervisning är inget universitet!” Detta är ett citat som yttrades av rektorn för universitetet i nederländska Twente när vi hade en diskussion...[läs mer]


Visar post 1 till 20 av totalt 31.
<< Första < Föregående 1-20 21-31 Nästa > Sista >>

Viktor Öwall
rektor Lunds Tekniska Högskola

Viktor's book recommendations