lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Viss ökning av antalet studenter till LTH visar snabbstatistik från VHS

Intresset för både civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildning vid LTH ökar inför hösten 2007, visar preliminära siffror från VHS. AnsAnökningar som gjorts på pappersblanketter har inte räknats in.

 För civilingenjörsutbildningarna inom IT har förstahandsansökningarna ökat med ca 35 procent.

- Ökningen beror både på att Datateknik attraherar fler sökanden samt att 45 personer i första hand har valt den nya civilingenjörsutbildningen med Kinainriktning. Totalt har LTH ca 1400 förstahandssökanden till civilingenjörsutbildningarna 2007 jämfört med ca 1300 inför 2006, kommentarer Per Warfvinge, vicerektor på LTH med ansvar för grundutbildningen.

 Högskoleingenjörsutbildningen i Byggteknik fortsätter att öka, i år med 45 procent till över 100 sökanden. Civilingenjörsutbildningarna i Ekosystemteknik och Industriell ekonomi ökar med hela 50 respektive 20 procent.

 På den negativa sidan märks markanta nedgångar i intresset för Maskinteknik och Bioteknik.

- Sammantaget har LTH några enstaka procent fler förstahandssökande än 2006 vilket är positivt i ljuset av att antalet behöriga gymnasister från naturvetenskapliga programmet minskat under över fem års tid, påpekar Per Warfvinge.

2007-04-17

Kristina Lindgärde