lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tal av nya hedersdoktorer och invigning av forskningsportal 31 maj

En av världens mest meriterade forskare i reglerteknik, Richard M. Murray, Sony Ericssons tekniske chef Mats Lindoff och den mycket framstående kinesiske nanoforskaren Chunli Bai, har något gemensamt: de är nya hedersdoktorer vid LTH. Den 31 maj kommer de två förstnämnda till Lund för att tala om framtida utmaningar inom sina respektive områden. Samtidigt invigs en ny forskningsportal för programvara.

Richard M. Murray är professor vid Caltech (California Institute of Technology) och forskar i hur olika självständiga mekaniska system kan samordna sina rörelser genom att kommunicera med varandra. Sådan samordning behövs för robotar, flygfarkoster, vindkraftverk och mycket annat. Han jobbar nära biologer för att efterlikna naturen, t ex genom att studera hur fiskar bildar formationer i ett stim eller hur fåglar gör när de flyger i grupp för att sedan överföra det till reglertekniken.

Han är en av världens mest framstående forskare inom reglerteknik och flerfaldigt prisbelönt pedagog. I tävlingen Darpa Grand Challenge för automatiserade förarlösa bilar leder han Caltechs lag, där f ö även LTH-studenter deltar.

Mats Lindoff är tidigare LTH- student och har haft ledande positioner i utvecklingen av ny mobiltelefonteknik. Hans tal kommer att kretsa kring trådlös kommunikation och de tekniska utmaningar som området står inför för att produkterna ska bli konkurrenskraftiga. Han reflekterar även kring hur framgångsrikt samarbete mellan industri och akademi kan se ut.

Programvaruportalen är ett nytt nätverk och mötesplats för forskare inom programvara på LTH och övriga universitetet. Genom att utbyta kunskap, idéer och resultat mellan olika forskare på området är syftet att portalen ska generera nya forskningsprojekt.

– Portalen ska också göra det enklare för omgivningen att se vad vi gör på LTH som är relaterat till programvara och algoritmer, förklarar Per Runeson, professor i Programvarusystem och tillika portalfigur, eller ordförande i portalen.

 – Vi kommer att anordna interna och externa seminarier, ett per månad, och en årlig konferens för industriintressenter, berättar han.

Inledningsvis består portalen av centrat för industriell programvaruteknik, LUCAS, och ytterligare fyra forskargrupper.

Invigningen samt de två hedersdoktorer framtidstal äger rum torsdagen 31 maj kl 10.15-12 i Kårhusets hörsal på Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 3.

Tal av nya hedersdoktorer och invigning av forskningsportal 31 maj Programmet

Hedersdoktorer vid LTH Tidigare pressmeddelande om hedersdoktorer 2007

Kristina Lindgärde

2007-05-28