lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Svensk-japanskt samarbete

Professor Thomas Laurell vid Institutionen för elektrisk mätteknik har fått ett anslag från Vinnova på 1,4 miljoner kronor. Han ska utforma en ny teknologiplattform för snabb kvalitetskontroll av livsmedel och vatten. Detta sker i nära samarbete med Tokyo University och Technology and Agriculture i Japan.

Om projektet lyckas ska det gå att kontrollera kvaliteten på livsmedel och vatten på någon timme jämfört med provsvar på en vanlig bakterieodling som tar flera dagar.

Svensk-japanskt projekt utvecklar snabb kontroll av bakterier i vatten eller livsmedel Pressmeddelande

Mats Nygren

2007-06-12