lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ny rapport - LTHs civilingenjörer har mest kvalificerat och relevant arbete

Svenskt Näringsliv har i en ny rapport granskat i vilken utsträckning studenter får relevant jobb och hur samverkan med näringslivet under utbildningen fungerar. Inom gruppen civilingenjörer har examinerade från Maskinteknik från fem olika högskolor intervjuats.

Rapporten visar 92,3 procent av studenterna vid LTH är nöjda med sin utbildning och att det är ”Lunds universitet som har störst andel nyexaminerade civilingenjörer i kategorin kvalificerat och relevant arbete”.

Däremot hamnar LTH inte lika väl när det gäller de intervjuads syn på samverkan mellan lärosäte och näringslivet under utbildningen.

- Detta är ett känt problem som särskilt studentkåren på LTH diskuterat länge. För att vi på LTH ska bli bättre finns långt gångna planer på att införa en praktik-period för alla civilingenjörsutbildningar, berättar Gunilla Jönson.

Suget efter civilingenjörer är stort. Vid LTH har åtta av tio utexaminerade civilingenjörer fått jobb inom ett halvår. Inom data- och elektro-området är trycket särskilt högt – enligt en intern undersökning har så många som 95 procent av dem som utexaminerades för något år sedan fått ett jobb efter 10 månader.

2007-03-23
Kristina Lindgärde