lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH-design från Berlin till London via Form Design Center i Malmö

20 maj - 10 juni pågår utställningen EXCESS på Form/Design Center i Malmö. Tillsammans med Malmö Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet ställer LTH-studenter inom industridesign ut sina examensarbeten.

Excess på Form Designcenter i Malmö EXCESS på Form Designcenter i Malmö

Studenternas examensutställning mellanlandar sedan i Lund och fortsätter därefter till London och London Design Festival, 20 – 24 september 2007.

emergence emergence -  följ utställningen på denna sida som hela tiden fylls på med bilder och information 

12-20 maj, 2007 deltog industridesignstudenterna på den stora designmässan DESIGNMAI FORUM i Berlin.

Designmai Designmai

För mer bilder och information, kontakta Lynn Lindegren

2007-05-30