lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursstart i Kina

Idag (måndag 18 juni) påbörjade åtta LTH-studenter på ekosystemteknikprogrammet sin sommarkurs vid Xiamen University i sydöstra Kina.

Studenterna deltar tillsammans med 11 kinesiska studenter inom Environmental Science i Linfeng Summer Research School. LTH-studenterna rapporterar 32 C, 100% luftfuktighet och gott humör. Första dagen har ägnats åt säkerhetsgenomgång,   välkomsthälsning av dean Dongxing Yuan samt rundvandring på Xiamen campus.

2007-06-18