lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Inbjudan till introduktion för nya doktorander 29 mars 2007

Syftet är att ge dig som är nyantagen doktorand information om forskarutbildning, handledning, studieplan, anställningsvillkor m.m. Introduktionen är öppen för alla doktorander, men riktar sig i första hand till dig som är relativt nyantagen doktorand vid LTH.

Tid: 29 mars kl. 08.30-12:00
Plats: Kårhuset LTH, Lund

Inbjudan nya doktorander 29 mars 07Inbjudan