lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Framtidens hållbara transporter 14 -15 juni

Hur kan vi få mer effektiva och hållbara godstransporter? Nordisk trafikforskning, NTF, i samverkan med VINNOVA, samlar den 14-15 juni företrädare från EU-kommissionen, nordiskt näringsliv, stat och akademi för att belysa den allt hetare frågan och visa exempel på lösningar. Bland annat medverkar John Berry, EU-kommissionen, Bengt Sahlberg, Bioett, Anders Portin, Finnish Forest Industries Federation, och Bengt Holmberg, Lunds universitet.

Tid: Torsdagen den 14 juni, klockan 13-17, och fredagen den 15 juni, klockan 9-14.30

Plats: Lunds universitet, Ingvar Kamprad Design Center, Sölvegatan 26, Lund

För ytterligare information: Mats Johnsson, Lunds universitet, telefon 046-222 94 37, e-post mats.johnsson@plog.lth.se, eller Bo Essle, VINNOVA, telefon 08-473 31 36, e-post Bo.Essle@VINNOVA.se