lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

De vann idétävlingen

 

Segrare i idétävlingen om LTHs framtida campusområde blev arkitektstudenterna John Andersson och Karl Brorsson (bilden). De vann därmed 20.000 kr i resestipendier, sponsrat av NCC.

Deras vision innehåller nya paviljonger inne i gröna kullar. Studentbostäder i ett tiotal höga ”torn”. Spårvagnar på Lundalänken går genom en gräsmatta. Ett lysande glasägg utanför Kårhuset ger rum för ”The Hub Club”.

”Mer park mer rum” heter deras förslag till ”Vision Campus LTH”. De vill skapa öppningar i skymmande vallar och buskage, få stråken och platserna att glöda bl a genom ”subtila paviljonger” på max en våning.

Sex förslag lämnades in i tävlingen och ställdes ut på Studiecentrum, fyra med tydlig prägel av arkitekt­arbeten. Två förslag kom från annat håll men hade ändå kunnat vara värdiga segrare, menade arkitekturprofessor Kerstin Barup, ordförande i juryn.

Andra pris, 15.000 kr, fick blivande arkitekten Mia Erlandsson som föreslår att Anselms fontän Fontänen restaureras med forsande vatten samt belyses vintertid och att olika stråk märks ut med ljusarbeten i olika färger.

Tredje pris, 15.000 kr, gick till fyra arkitektstudenter, Vanda Kehr, Per Eldénius, Johanna Rayner och Petter Larsson, med ett förslag som bl a presenterade ”vestibuler” vid entréerna där olika utbildningar kan visa upp sig för varandra, ”studienoder” i glas vid korsvägarna och bostäder norr om Kemicentrum.

Dessa förslag - liksom de tre icke belönade - kan alla ge värdefull inspiration till den översyn av campusområdet som planeras. LTHs styrelse hade nyligen bett arkitekt Mats White hålla ett semiarium för dem och snart presenteras projektarbeten kring utveckling av campusområdet som andra arkitektstudenter gjort i ämnet bebyggelsevård.

Text och foton: Mats Nygren

2007-05-15