lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Universitetet kritiserar forskningsfinansiering

I det budgetunderlag som Lunds universitet har skickat till regeringen för perioden 2007-2009 påpekas de systemfel som universitetsledningen menar finns i inom svensk forskningsfinansiering.

- Ett sådant är en uppenbar felaktig balans mellan externa forskningsbidrag och universitetets basfinansiering genom fakultetsanslag, skriver rektor Göran Bexell. Idag är över hälften av forskningen vid universitetet externt finansierad och vid vissa fakulteter som exempelvis LTH uppgår andelen till två tredjedelar.

Budgetunderlag Lunds universitet 2007-2009Läs budgetunderlaget

2006-02-20