lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sveriges Ingenjörer bildas 1 januari 2007

Den 1 januari  2007 går Civilingenjörsförbundet (CF) och Ingenjörsförbundet samman och bildar Sveriges Ingenjörer.

Förbundet blir genom sammanslagningen:
- en tung opinionsbildare med 120 000 medlemmar
- en starkare avtalspart gentemot arbetsgivarna
- en tung remissinstans
- bättre serviceinstans till alla Sveriges ingenjörer
- mer kostnadseffektiva

De kan dessutom:
- ge bättre medlemsförmåner och
- stärka ingenjörsrollen i samhället

Civilingenjörsförbundet (CF) Civilingenjörsförbundet (CF)


2006-11-07