lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lundaprofessorer invalda i Kungliga Vetenskapsakademin - Fysik

2006-01-12

Kungl. Vetenskapsakademien har valt in Lunda-professorerna Lars Samuelson, Fasta Tillståndets Fysik LTH, och Claes Fahlander, Kärnfysik LTH, i klass III (fysik).

Läs mer: Kungliga Vetenskapsakademin