lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Donation till ny masterutbildning

En ny, internationell masterutbildning i ”hållbar stadsgestaltning” inleds från nästa hösttermin. Axel och Margareta Ax:son Johnssons stiftelse har nyligen beviljat LTH 2,7 miljoner kronor för ändamålet.

Donation ny masterutbildning i hållbar stadsgestaltning Pressmeddelande

2006-12-13