lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

84 miljoner kronor till energiforskning på LTH

Energimyndigheten offentliggör beslut om tilldelning till energiforskning. Sammanlagt 376 miljoner kronor delas ut. LTH-forskning som får pengar är:

Kompetencentrum för  förbränningsprocesser (28 miljoner) 
Projektledare Bengt Johansson

CECOST – utveckling och tillämpning av verktyg för studier av förbränningsprocesser (48 miljoner)
Projektledare Marcus Aldén

Processutveckling av etanolproduktion från lignocellulosa i processutvecklingsanläggningen PDU (8,2 miljoner)
Projektledare Guido Zacchi

84 miljoner till energiforskning vid LTH 2006 Läs pressmeddelande 

2006-02-14