lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Val till elektorsförsamling vid forskningsråd

Val av elektorer till Vetenskapsrådets tre ämnesråd samt till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) kommer att ske genom poströstning mellan den 3 maj och 24 maj. Rösträkning vid Lunds universitet äger rum den 29 maj.

Valfrågor Läs mer på sidan för valfrågor

2006-04-25