lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Världsrekord i korta ljuspulser

Vid Högeffektlaboratoriet vid LTH har man nu världsrekordet i korta ljuspulser, så korta att  elektronen runt atomen knappt hinner röra sig. Därmed har man i ett internationellt samarbete lyckats flytta kvantmekanikens matematik från skrivbordet rakt in i laboratoriet.

Ljuspulser fångar mikrokosmiskt skeende Läs pressmeddelande

2006-05-02