lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Träbyggande får forskarhjälp att industrialiseras

Tre universitet och tolv företag har i dagarna fått stöd av VINNOVA, totalt satsas 54 miljoner kronor under tre år, på projektet Lean Wood Engineering. Det handlar bland annat om att effektivisera byggandet i trä och anpassa det till industriellt byggande.

Vinnova satsar 18 miljoner, de tre universiteten lika mycket liksom de tolv företagen. Luleå tekniska universitet leder projektet där också Linköpings och Lunds tekniska högskolor spelar en lika stor roll.

Det handlar om att tillämpa Toyotas metod för resurssnål tillverkning och kvalitetsförbättring för ett industriellt träbyggande, för sågverk, snickerier och möbelföretag.

– Det här ger en god forskningsbas för den nya avslutning i industriellt byggande som vi startar i Lund nästa läsår, säger professor Sven Thelandersson, Avdelningen för konstruktionsteknik på LTH.

Han berättar att detta även i Lund är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan hans egen institution, arkitekter (Anders Ekholm) och mekanisk teknologi (Carin Andersson) som experter på industriprocesser. För Lunds del är det nämligen industriellt byggande med trä som är intresseområdet och forskningen ska handla om såväl processer som produktutveckling.

Sven Thelandersson hoppas kunna finansiera 4–5 doktorander vid LTH, både egna och industrianställda, via projektet. Dessutom ska seniora forskare delta i arbetet. Netto innebär projektet cirka 4 miljoner om året till LTH.

Lars Stehn från Luleå är professor i träbyggnad och programdirektör för den nya kompetens­plattformen

Pressmeddelande Träbyggande Pressmeddelande

 

Mats Nygren

2066-11-16