lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Thomas Laurell får Erna Ebelings pris för 2006

Thomas Laurell, professor i medicinska och kemiska mikrosensorer, får Svensk förening för medicinsk teknik och fysik:s (MTF:s) Erna Ebelings pris för 2006.

Priset motiveras av hans framstående forskning inom mikroteknologi och mikrofluidik intiktad mot medicinsk teknik.

Bland tidigare pristagare kan nämnas namnkunniga personer som : Rune Elmqvist (pacemakern), Carl-Gunnar Engström (respiratorn), Helmuth Hertz (medicinsk ultraljud), Kjell Lindström (medicinsk ultraljud), Ingemar Lundström (biosensorer) etc.

Mer information om priset finns på hemsidan för:

Medicinsk Teknik och Fysik (mtf) Medicinsk Teknik och Fysik (mtf)

Thomas Laurell är verksam vid Institutionen för elektrisk mätteknik på LTH.

För mer information kontakta Thomas Laurell


2006-10-30