lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sune Svanberg prisad

Föreningen Industriell Utveckling har utnämnt professor Sune Svanberg till superinnovatör. Diplomet med beviset för denna hederstitel överlämnades på Ideon den 24 augusti. Svanberg, professor i atomfysik, hedras för sitt engagemang i grundandet av ett flertal företag, däribland Ideonföretagen GasOptics och Spectracure. Det sistnämnda arbetar med nya metoder att bota cancer med hjälp av laser. Metoderna har han utvecklat tillsammans med bl a sin hustru, läkaren Katarina Svanberg.

Sune Svanberg har också för ett par veckor sedan fått Celsiusmedaljen i guld, Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsalas främsta utmärkelse! Som om inte detta vore nog har han även utnämnts till Einsteinprofessor i Kina!

– Festligt att jag som mest sysslar med grundforskning har lyckats hitta så många tillämpningar för lasertekniken, säger han.

2006-09-25