lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studera på LTH - i Kina!

Nu kommer den första möjligheten att läsa till civilingenjör i Sverige – och i Kina!
LTH startar en särskild inriktning för dem som från höstterminen 2007 söker till utbildningarna i Elektroteknik, Datateknik och InfoCom.

– Det här vänder sig till dem som är intresserade av internationellt arbete och särskilt då i Kina, världen folkrikaste nation och mest expansiva marknad, säger vicerektor Per Warfvinge på LTH. Kina är nu hett för svenska företag
Genom ett samarbete med institutionen för östasiatiska språk i Lund får dessa studenter parallellt studera det kinesiska språket, kulturen och samhällslivet under de två första åren.
Den femte terminen bedrivs studierna på ett kinesiskt universitet, där studenterna både läser kinesiska och teknik tillsammans med kinesiska studenter. Lärarna kommer från LTH och undervisar på engelska.
Under de två senare mer fria åren har studenterna möjlighet att läsa en andra termin i Kina, att göra sommarpraktik på ett svenskt företag i Kina och slutligen också att göra sitt examensarbete i Kina. Maximalt kan det innebära att två av fem studieår tillbringas i Kina.
Max 30 studenter får den här chansen från första året.
Ett samarbete med en rad svenska företag, bl a Ericsson och Sony Ericsson,gör detta möjligt.
– Att Sune Svanberg från LTH nyligen utnämndes till hedersprofessor vid Zhejiang University i Hangzhou hjälpte till att öppna dörrar, förklarar Christina Grossmann, chef för LTHs internationella kontor.
Hon har nyss varit i Kina tillsammans med Per Warfvinge och förhandlat med några universitet. Eftersom dessa förhandlingar ännu inte är helt klara kan man ännu inte gå ut med besked om vilka universiteten är. Men det rör sig om två toppuniversitet i Shanghairegionen.

Kinainriktiningen Kinainriktningen


Mats Nygren

2006-11-16