lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sparbankstiftelsen Skåne utlyser stipendier för examensarbeten 2006

Sparbankkstiftelsen Skåne ställer årligen till LTHs förfogande fyra stipendier, vardera på 25.000 kronor, att utdelas till de examensarbeten som nomineras av LTH. Stipendierna utdelas i samband med examenshögtiderna. Vid examenshögiden den 19/1 2007 avses två stipendier delas ut.

Ni inbjuds nu att senast den 10/12 föreslå aktuella examensarbeten. 
Nomineringar med exemplar av anmälda ex-jobb: Beatrice Nordlöf HS 55

Kriterierna för urval av examensarbeten:

  • Uppsatsen skall vara ett examensarbete på nivån civilingenjör elelr därmed jämförbar examen på minst treårig utbildning
  • Uppsatsen skall ha hög akademisk nivå
  • Uppsatsen skall bedömas ha ett ekonmiskt eller kunskapsmässigt mervärde som kan vara till gagn för samhället, exempelvis genom att möjliggöra nyföretagande eller produktutveckling eller på annat sätt vara utvecklingsbart som innovations elelr nytänkande.

Stipendierna kan avse belöning för grupparbete och delas då mellan deltagande författare. Urvalet leds av Per Warfvinge, vicerektor GU vid LTH.