lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Påverka framtidens forskningsinfrastruktur - diskutera på webben

I veckan presenterade Vetenskapsrådet sitt förslag till långsiktig plan för forskningens infrastrukturer. Planen som tagits fram av kommittén för forskningens infrastrukturer, KFI ska löpa på cirka 10-20 års sikt och revideras årligen. Nu kan alla forskare som inte kunde delta på mötet komma med synpunkter i ett diskussionsforum på nätet.

Diskussionsforum Vetenskapsrådet Diskussionsforum Vetenskapsrådet

2006-05-19