lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ovanligt unga LTH-studenter

Tre flickor från gymnasiet Vipan gästade Teresa Hankala-Janiek och Institutionen för energivetenskaper under två veckor i november. De läser på andra årskursen vid det unika Natur- och humanvetenskapsprogrammet och gjorde på detta sätt sin ”ämnesanknutna praktik”. De hade samtidigt klasskamrater på praktik på andra håll inom LTH eller inom universitetet.

Två av dem, Marlene Rantzow och Elisabeth Hong, studerade biogasproduktion medan Eva Alidani försökte sätta sig in i HCCI-motorns mysterier och fördelar. Det är svårt om man knappt har sett ens en vanlig motor tidigare. Dessa ämnen presenterade de sedan för sina klasskamrater i form av en poster, som de gjorde på LTH.

– Vi går på ett program som kombinerar det bästa i natur- och samhällsprogrammen, tyckte Marlene. De läser samhällskunskap, historia och psykologi kombinerat med naturämnena och det lockar fler flickor än pojkar – 10 mot 6 i deras klass.

Att göra ett par veckor på LTH är inte så annorlunda än det vanliga arbetet. De är vana att arbetade ganska självständigt och att redovisa för kamraterna, säger de.

Universitetsadjunkt Teresa Hankala-Janiek på Institutionen för Energivetenskaper berättade att skolan varit i kontakt med henne och att hon då var särskilt pigg på att ta emot några flickor och så blev det. Hon hade förberett med ett ambitiöst schema så flickorna fick träffa t ex professor Lennart Törnqvist och docent Per Tunestål samt ”solprofessor” Björn Karlsson. De besökte också Förbränningsmotorlabbet och sollabbet samt fick insyn säkerhetsreglerna i arbetet.

De fick vandra runt och bekanta sig med hela LTH och se gasturbinlabbet. De besökte också Lunds VA-verk för att se hur man där arbetar med biogas.

Flickorna fnissar när jag frågar om de kan tänka sig att läsa här när ni blir lite äldre?

– Ja, varför inte, svarar så Marlene…

Förra månaden hade E-huset besök av två praktikanter från sista årskursen vid Heleneholmsgymnasiet i Malmö. Karolin Hakim och Jemelia Habainy togs om hand av Lars Olsson på Elektrovetenskap, där de bl a fick tillverka en radio. De fick också träffa forskare i medicinsk teknik och en student som visade lite av studentlivet. Det sistnämnda var det de hade velat se mer av enligt sin egen fylliga rapport.


Mats Nygren

2006-11-22