lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nya vicerektorer LTH

2006-01-17

LTH har fått två nya vicerektorer.

Rune Kullberg ska på halva sin arbetstid ansvara för samverkan mellan LTHs programledningar och samordna kursutbudet ”på tvären”. Han ska också utföra utredningsuppdrag åt rektor.

Jan-Eric Ståhl ska på 20 procent av sin tid åta sig ansvaret för industriell och samhällelig samverkan, särskilt med små- och medelstora företag. Uppdraget gäller att öka anställningen av ingenjörer i dessa företag, öka fortbildningen och utvecklings- och forskningssamarbetena.

Läs pressmeddelande