lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ny hedersdoktor vid LTH

Dr Kenji Hiruma vid Hitachi i Tokyo, Japan, blir LTH:s ende hedersdoktor för år 2006. Dr Hiruma anses ha haft stor betydelse för den framgångsrika forskning inom nanotrådar som bedrivs vid Nanometerkonsortiet och LTH.

Ny hedersdoktor vid LTH Läs pressmeddelande