lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Minska risken för byggstopp

”Opinionen stoppade bygget” är en inte ovanlig rubrik. Nya byggprojekt påverkar alltid den befintliga miljön och skapar ofta reaktioner hos dem som berörs av projektet. Många vill ha en ny väg men inte utanför den egna bostaden.

Intressentpåverkan vid byggprojekt och hur projektledarna skall hantera intressenter har studerats i ett forskningsprojekt vid avdelningen för Byggnadsekonomi, Lunds Tekniska Högskola. Som ett resultat av detta arbete redovisar Stefan Olander en doktorsavhandling som behandlar intressentanalys för byggprojekt ur ett projektledningsperspektiv. Disputationen äger rum på fredag den 15 september.

Minska risken för byggstopp Läs pressmeddelande

2006-09-11