lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Mer pengar - och mindre

Ny budget för utbildning och forskning

Mer pengar till forskning i Sverige, 900 miljoner fram till 2008. Mer pengar till kvalitet i forskning och forskarutbildning (200 miljoner). 120 miljoner till ökad kvalitet i undervisningen på bekostnad av tidigare utbyggnadsplaner under 2007 (förutom för läkare och tandläkare). Detta var de viktigaste inslagen i den borgerliga regeringens första utbildningsbudget.

Utbildningsminister Lars Leijonborg aviserar avskaffande av högskolemomsen till 2008, då en ny forskningsproposition ska presenteras. Högskolornas styrelser ska avpolitiseras så lärosätena själva får det avgörande inflytandet. För LTHs del är det ännu för tidigt att säga vad budgeten innebär. Dock ser det ut som om tilldelningen till design- och arkitektutbildningarna kan öka.

Å andra sidan sänks löneuppräkningen till 0,8 procent för 2007, så universiteten måste ändå effektivisera.

2006-10-16