lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH-professorer får medel för strategisk forskning

2006-02-06

Tolv framstående seniora forskare delar på 72 miljoner från Stiftelsen för Strategisk Forskning för att omsätta nya idéer i nyskapande forskningsprojekt. Fyra av dessa kommer från Lunds universitet varav två från LTH, nämligen Anders Rantzer, Reglerteknik och Carl Borrebaeck, Immunteknologi.

Läs pressmeddelandet från Stifelsen för Strategisk Forskning (pdf)