lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH-professor årets miljöprofil 2006

2006-01-26

Björn Karlsson, professor i Energi och ByggnadsDesign på LTH, fick vid årets Nordbyggmässa 26/1, 2006 ta emot priset "Årets miljöprofil". Bakom priset, som denna gång delades ut av samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin, står VVS Tekniska Föreningen och tidningen.

Björn Karlsson fick priset ”för mångårigt engagemang inom svensk och internationell solenergiforskning och dess tillämpningar i praktiken. Hans senaste innovation, en solfångarhybrid, kombinerar produktion av solel och solvärme och har en verkningsgrad som når 4-5 gånger högre än konventionell solcellsteknik. Tekniken ökar uttaget av energi per kvadrameter solfångaryta och kommer att få stor betydelse för solfångarteknikens tillämpning. Björn Karlssons forskning bidrar därmed till utvecklingen mot ett miljövänligt och uthålligt samhälle.”

Läs mer i VVS-tidningen Energi & Miljö