lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH koordinerar 2 av 5 work packages i EU finansierad forskning om allergitestning

2006-02-17

Idag allergitestas i stort sätt alla kemiska produkter och ingredienser på djur. Nu startar EU ett projekt där sammanlagt 28 universitet och företag ingår. EU finansierar med 11 m EUR och Lunds Tekniska Högskola koordinerar två av fem ”work packages” med en budget på 10 miljoner kronor under fem år.

Utöver att bespara nästan två miljoner djur per år, är viktiga drivkrafter i projektet att hitta mer tillförlitliga metoder än vad djurtestning visat sig vara, samt det faktum att allergier av olika slag är ett växande globalt hälsoproblem.

Läs mer i pressmeddelandet