lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH har hämtat in underskottet

LTH:s ekonomi ser betydligt bättre ut efter bokslutet för 2005. I stället för förra årets underskott på 67 miljoner visar siffrorna nu ett överskott på drygt tio miljoner.

– Men då ska man veta att siffrorna för 2004 för alla fakulteter innehöll stora korrigeringar som gör att resultatet egentligen inte är jämförbart med andra år, påpekar ekonomiansvariga Karin Ekborg-Persson på LTH.

– För ett år sedan hade vi ett myndighetskapital på 300.000 kronor, det var så nära vattenytan man kan komma, säger kanslichef P.G. Nilsson. Nu är det bara 10 miljoner, vilket känns lite lugnare.

Klart är att kostnaderna har minskat med cirka 60 miljoner, medan inkomsterna i stort sett är oförändrade. Besparingarna har åstadkommits genom en stark minskning av antalet nya doktorander, de är cirka 130 färre idag än för två år sedan, och ett minskat antal tillfälliga förordnanden.

LUM 2006-02Läs mer i LUM 2006-02