lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Linnémiljoner till LTH

2006-06-29

LTH får nästan hälften av de Linnémiljoner som går till Lund universitet!
Pengarna stärker LTH.s forskning med mer än 200 miljoner i tio år. 
– Fantasiskt, säger LTHs rektor Gunilla Jönson. Det visar att vi har en internationellt hög standard och en excellent forskarmiljö vid LTH.

I hård konkurrens med alla andra svenska universitet och högskolor och 106 projekt utsågs tre av LTH:s starkaste forskarmiljöer till att få dela på de nya långsiktiga forskarpengar som från och med i år kommer att delas ut. De prioriterade områdena är inom laser- , nano-  och designvetenskap.

Utdelningen offentliggjordes vid en konferens i regeringskansliet i dag då Leif Pagrotsky, utbildnings- och kulturminister och Vetenskapsrådets chef Pär Omling  samlat forskarrepresentanter och press.

De starka LTH miljöerna som får Linnépengarna är:

Laserforskning, 5 miljoner per år:
Multidisciplinär laserspektroskopi vid Lasercentrum med professor Sune Svanberg. Vid Lasercentrum bedrivs forskning i samarbete mellan tekniska, naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. Man arbetar med tumörbehandling ochoptisk mammografi. Det handlar om utforskandet av såväl mikro- som makrokosmos och med tillämpningar inom exempelvis miljöområdet och inom medicin, t.ex. diagnos och behandling av tumörer.
Sune Svanberg, tel: 046 – 222 76 50, mobil 0705 – 902 126

Nanovetenskap, 7,5 miljoner per år
Linné-centret ”Nanovetenskap och kvantmekanisk ingenjörskonst” med koordinator professorerna Lars Samuelson och Stephanie Reimann som får 7,5 miljoner kr. Pengarna kommer de bl.a. att använda för forskare vid det ”Nanohus” som ska förverkligas vid Lunds universitet. De vill förnya forskningen genom satsning på sex områden, bl.a. materialkemi, biofysik, nanoelektronik och nanoelektromekanik.
Stephanie Reimann, tel: 046 – 222 90 86, Lars Samuelson 0703 – 17 76 79

Neuronanoscience research Center, NRC,  7,5 miljoner ( en del till LTH) per år  med koordinator professor Jens Schoenborg, neurofysiologi. Det är en tvärvetenskaplig miljö med medicinare, naturvetare, teknikforskare och humanister. Från LTH är det Thomas Laurell, Lars Samuelson och Lars Montelius. Forskarna vill utveckla flerkanalselektroder som kan opereras in i hjärnan och ryggmärgen för att studera grundläggande inlärningsmekanismer hos djur och människor. Syftet på sikt är att förbättra livskvaliteten för handikappade människor, personer med neurodegenerativa sjukdomar och personer med kronisk smärta.
Jens Schoenborg, tel: 046 – 222 77 52, mobil 073 – 36 27 053

LUCIE – Lund University Centre for Innovation and Entrepreneurship, 5 miljoner per år.
 Det är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med koordinator professor Charles Edquist. Här finns ledande forskare inom innovation, ekonomisk geografi, företagsekonomi, psykologi, ekonomisk historia och forskningspolitik. Man vill utforska dynamiken i en globaliserad kunskapsekonomi.
Charles Edquist – 046 – 222 39 31, mobil 0708 – 13 62 13


Linnéstöd 2006 LU Lunds universitet, informationenhetens hemsida

Linnéstöd 2006 Vetenskapsrådet Läs mer om Linnéstöd 2006 på Vetenskapsrådets hemsida