lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Leif Bülow hedersdoktor i Thailand

Professor Leif Bülow har blivit hedersdoktor i Thailand, i medicinsk teknologi vid Mahidol University i Bangkok. I somras tog han – ur kung Bhumibols hand – emot sin nya värdighet som styrks av den granna dräkt han fick med sig hem.

Leif Bülow och avdelningen för tillämpad biokemi har samarbetat med forskare i Thailand i mer än 20 år, främst genom flera utbytesprogram för forskarstuderande. Åtskilliga thailändska doktorander har gjort en del av sina studier i Lund. Minst tio av dessa har nu avlagt doktorsexamen. Bülow har också hjälpt till att skapa en dubbel doktorsexamen mellan universiteten i Mahidol och Lund.

– Forskarna har arbetat med bioteknik i någon form, ofta kring antibiotikaresistenta bakterier som är ett stort problem där nere, säger Leif Bülow. Vi har också samarbeten kring insamlande av aktiva substanser ur medicinalväxter från regnskogar i Thailand. De har ett stort intresse av sådana från sin traditionella medicin.

2006-09-25