lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Invigning av Energiportalen

2006-02-15

Den 15 februari 2006 invigs Energiportalen vid Lunds universitet, som är plattform för alla energiforskare och all den omfattande energiforskning som bedrivs på universitet.

Det högtidliggörs genom att ägna en heldag åt presentation och diskussion om aktuell och angelägen energiforskning. Medverkar gör, utöver universitetets egna forskare, ledande representanter från industri och samhälle.

Läs hela programmet

Anmälan skickas in via email till Elisabeth Kjellsson, Elisabeth.Kjellsson@byggtek.lth.se, senast den 7/2-2006. Lämna följande uppgifter: förnamn, efternamn, titel, organisation, adress, tel, email. Obs! Begränsat antal platser.

För anställda vid Lunds universitet är evenemanget kostnadsfritt. För utomstående kostar dagen 600 kronor (inkl. moms). Inbetalning skall ske senast 13/2-2006 via Pg 1 56 50 – 5, ange: Energiportalen 06-1, kostnadsställe 107381, namn och organisation. I avgiften ingår kaffe, lunch samt visst utdelat material.

Läs mer om Energiportalen