lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Inbjudan att utse LTHs hedersdoktor 2007

Förslag till teknologie doktor honoris causa, att promoveras 1 juni 2007, framförs
senast den 20 december 2006 till rektor Gunilla Jönsson (eller personalsekreterare Kerstin Torfgård). Förslagen kommer därefter att beredas av LTHs forskningssenat innan styrelsen tar beslut. Observera att förslag skall vara väl motiverade och anknyta till faställd policy.

LTHs hedersdoktor_2007 Till utlysningen

2006-10-20