lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Grön kemi får nya miljoner från Mistra

2006-06-27

Forskningsprogrammet Greenchem vid LTH och Lunds universitet har fått förnyat förtroende från huvudfinansiären Mistra. Vid sitt möte 26-27 juni 2006 konstaterade Mistras styrelse att programmet fått fina vitsord både vad gäller vetenskap och nytta, och beviljar Greenchem 37,4 miljoner kr under en fyraårsperiod med start januari 2007.

Greenchem Läs mer om Greenchem

MISTRA om Greenchem Stiftelsen för miljöstrategisk forskning - Mistras hemsida om Greenchem