lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Graduation Ceremony

Ett 30-tal nya masters från ett stort antal länder fick sina diplom tisdagen den 19 december.

Vid den tredje Graduation Ceremony i Universitetsbyggnaden examinerades flertalet av internationella mastersstudenter som läst vid LTH Lund sedan hösten 2005.

Lärarna var uppklädda i angloamerikansk, akademisk högtidsstass och ceremonin inramades av skön musik från kör och cellosolist från gymnasieskolan Spyken.

För lärarna talade professor Olle Holst, vice rektor Per Warfvinge och universitetslektor Viktor Öwall. För studenterna framförde Romi Ernest Anku från Ghana ett tack till svenska staten, Lunds universitet, lärarna och övrig personal för deras stora engagemang. Samtidigt gav han en känga till myndigheterna som genom långsam visumhantering försenade eller omöjliggjorde studierna för många som antagits till de tre programmen.

Programmen heter ”Bio- and Food Technology”, ”System-on-chip” samt “Water Resources”.

Pictures from the Graduation Ceremony 2006 Pictures from the Graduation Ceremony 2006

In English:

About 30 new masters of technolgy recieved their diplomas on Tuesday December 19th. That was the third graduation ceremony at the Lund University Building for master students. Most of them have studied at LTH since August 2005.

Teachers and students were dressed in academic Anglo-American style and the ceremony was accompanied by beautiful music from a choir and a cellist, performed by pupils from Spyken, an upper-secondary school in Lund.

Professor Olle Holst spoke for the teachers, as did vice dean Per Warfvinge and assisting professor Viktor Öwall. Romi Ernest Anku from Ghana, representing the students, delivered their thanks to Lund university and the swedish government. He also thanked teachers and other university staff for their strong committment. There were also, however, complaints about the long delays that several students had experienced before they got their visas. These delays had stopped the studies completely for several students.

The programs are ”Bio and Food Technology”, ”System-on-chip” and “Water Resources”. Next year there will be six international master programs to apply for at LTH.

2006-12-22