lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskningspris till LTH

Sparbanksstiftelsen Färs&Frosta har vid sitt styrelsemöte 28 februari beslutat att: Färs&Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete framlagt vid Lunds Tekniska Högskola tillfaller Teknisk Doktor Dalius Misiunas vid Institutionen för Industriell Elektroteknik och Automation (IEA) för hans doktorsavhandling med titeln:

Failure Monitoring and Asset Condition Assesment in Water Supply Systems
Avhandlingen finns tillgänglig via IEAs hemsida

Forskningspriset (100.000 kr) kommer att överlämnas vid en särskild ceremoni på Grand Hotel i Lund den 26 april 2006.

Färs & Frostas Forskningspris 2006 Färs & Frostas Forskningspriser

2006-02-28