lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Förslag till strategisk plan för LTH 2007 - 2011

Arbetet med en ny strategisk plan för LTH är i full gång. Den nya planen ska gälla från 1 januari 2007 till och med 31 december 2011.

LTHs ledning välkomnar synpunkter och förslag från alla medarbetare och studenter vid LTH.

Remisstiden var 6 november

Svaren sänds i elektronisk form till Beatrice Nordlöf LTH kansli.

Förslag till strategisk plan för LTH 2007-2011Förslag till strategisk plan för LTH 2007-2011

2006-10-20