lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Förslå kandidat till LTHs hedersdoktor för 2006

2006-01-13

Har ni uppmärksammat inbjudan att föreslå hedersdoktor för 2006?
Vi utsträcker tiden till 13 januari. Fundera själv en gång till och sprid gärna uppmaningen i er omgivning.

LTH har genom åren endast utsett två kvinnor, 2005 och 2003.

Läs mer om hedersdoktorer