lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fler kvinnliga lärare på universitetet

Könsfördelningen bland lärare ska bli jämnare, vilket innebär att
andelen kvinnliga lärare och professorer ska öka vid LTH och Lunds universitet.

Den 20 februari fattade universitetsstyrelsen beslut om nya rekryteringsmål för kvinnor till olika lärartjänster.

Fler kvinnliga lärare på universitetet Läs pressmeddelande

2006-02-20