lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Belönad för vattenarbete

Guldregnet på Grand hotell den 26 april 2006 gjorde skäl för namnet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delade ut stipendier på löpande band.

Teknologie doktor Dalius Misiunas från LTH var en av dem som fick ett stipendium på 100.000 kronor.

Hans avhandling, som sägs vara banbrytande, behandlar en metod att mäta läckor i vattenledningar genom att mäta ekot på höga frekvenser som skickas in i ledningarna. Fältarbetet gjorde Misiunas i Australien där vattenverken är betydligt mer intresserade än de svenska av att spara på de dyra vattendropparna.

­– I Sverige kan vattenverk förlora 30 procent av sitt vatten och ändå inte vilja prova ett nytt system att hitta läckorna, säger Misiunas handledare professor Gustaf Olsson.

Dalius kom till LTH som gäststudent från Riga 1999, återvände sedan 2001 som doktorand och kom att arbeta med vatten i stället för elektronik som var hans specialitet. Men just hans förmåga att kombinera flera discipliner berömdes i juryns motivering.

Nu arbetar Dalius som teknisk konsult i Riga.

Färs och Frostas Forskningspriser  Färs och Frostas Forskningspriser

BILDEN

Dalius Misiunas tar emot stipendiet av t f landshövding Lise Lotte Reiter.

Foto: Mats Nygren

2006-04-26