lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

25 000 för förtjänstfullt examensarbete

Sparbankstiftelsen Skåne ställer årligen till LTHs förfogande fyra stipendier, vardera på tjugofemtusen/25.000/ kronor, att utdelas till de examensarbeten som nomineras av LTH. Stipendierna utdelas i samband med examenshögtiderna.

Ett av prisen för förtjänstfullt examensarbete vid LTH har tilldelats:

Johan Björnstedt och Magnus Ström för deras arbete med titeln

"Power Electronic Voltage and Frequency Control for Distributed Generation System".

Examensarbetet utfördes under 2005 vid Institutionen för Industriell Elektroteknik och Automation (IEA) och handledare var tekn dr Per Karlsson.

2006-06-15