lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

14 LTH-forskare får bidrag från Formas

Formas forskningsråd har beslutat dela ut 420 miljoner kronor i forskningsbidrag. 30 miljoner går till klimatrelaterade projekt. Från LTH är det 14 forskare som lyckats få sina ansökningar godkända (projektnamnen nedan är förkortade):

 • Miklós Molnár får 800.000 kr till ”karaktärisering av industriellt flerbostadsbyggande”
 • Annika Mårtensson får 2,1 miljoner till ”dimensionering av konstruktionselement”
 • Lars-Olof Nilsson får 2,4 miljoner för ”kritiska fukttillstånd”.
 • Anders Sjöberg får 800.000 kr till ”nedbrytningsprodukter i betongbjälklag”
 • Sven Thelandersson får 2,3 miljoner till ”termiska påverkningar på betongkonstruktioner”
 • Mikael Elfman får 537.750 kr till ”fiskars omgivningsmiljö”
 • Lars-Erik Harderup får 405.000 till ”fuktsäkerhet i byggnader” (ett informationsprojekt)
 • Björn Johannesson får 800.000 kr till ”fukttransport och flerjonstransport i betong”
 • Maria Johansson får 497.000 kr till ”miljövårdspsykologi”  (ett informationsprojekt)
 • Eva Kristensson får 352.000 kr till ”Rum för staden” (ett informationsprojekt)
 • Mattias Kärrholm får 1.432.000 till ”konsumtionens territorier”
 • Patrick Adlercreutz får 2,35 miljoner till ”livsmedelsprodukter med omega-3-fettsyror”
 • Anders Ekholm får 640.000 kr till ”värdeskapande och kundnytta i ett industrialiserat byggande".
 • Mats Bohgard får 3,6 miljoner för ”effekter på människan av partiklar i inomhusmiljön".

(Till de flesta projekten görs delutbetalningar under två-tre år framåt, den angivna summan är totalbeloppet.)

”Beviljningsgraden” är fortfarande 17 procent, chansen att få ett projekt godkänt är alltså mindre än ett på fem. Detta beklagar Formas huvudsekretare Hans-Örjan Nohrstedt samtidigt som han gläds åt att andelen sökande kvinnor ständigt ökar.

Formas Formas hemsida

2006-11-16

Mats Nygren