lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vätgasbilen är inte längre en utopi

2017-06-30

I framtidens stadsbild väntas både el- och vätgasbilar bli fler. Foto: Håkan Kogg Röjder.

Med politisk vilja och investeringar borde det vara möjligt att få igång en mer omfattande produktion av vätgas, med förnybar energi som grund. Bilar tankade med hållbar vätgas hör framtiden till, tror LTH-forskaren Ed van Niel.

Vätgasbilar – där bara vattenånga kommer ut ur avgasröret – avfärdas inte längre som en utopi utan börja av allt fler betraktas som ett alternativ att räkna med. Världens tio största biltillverkare investerar tungt i tekniken och Hyundai, Toyota, General Motors och Honda är redan på gång med serieproduktion.

– I framtiden ser vi helt klart allt fler vätgasbilar jämte elbilar, tror Ed van Niel som forskar i tillämpad mikrobiologi och är expert på effektiv och hållbar framställning av vätgas, det i särklass vanligaste sättet att tanka så kallade bränslecellsbilar med.

Bränslecellsbilen är i själva verket också en elbil, med den skillnaden att elen inte genereras från ett batteri utan från bränsleceller som omvandlar vätgas och syrgas till el. Att samma biltillverkare satsar på både elbilar och bränsleceller är därför ingen slump – här finns samordningsvinster att hämta hem.

Fördelar med just bränslecellsmotorer, i jämförelse med vanliga elbilar, är enligt Ed van Niel att tankningen tar någ- ra få minuter (medan ett batteri laddas över natten) och att bränslecellsmotorn är förhållandevis lätt och därmed mindre bränsleslukande, samt att mekaniken är enkel vilket gör den lätt att reparera.

En uppenbar svaghet är bristen på infrastruktur. Vätgasstationer börjar dock placeras ut på sina håll, och sträckan Köpen-hamn–Oslo är ”vätgassäkrad” sedan 2015, precis som sträckan Stockholm–Göteborg är sedan i januari 2017.

En annan brist är enligt Ed van Niel att drivmedlet måste produceras från förnybar energi om de verkligen miljövinsterna ska uppnås.

– Sanningen är ju att vätgas idag ofta tillverkas med fossila bränslen. Då blir vätgasbilen inte den miljödröm man tänkt sig. Miljövänligare alternativ har ännu svårt att konkurrera, säger han.

Trots att vätgas rent molekylärt är en enkel gas är den inte så enkel att tillverka som man skulle kunna tro. Men med lite politisk vilja och investeringar torde det vara möjligt att få igång en mer omfattande produktion.

Själv forskar Ed van Niel i att omvandla växtavfall från skog och jordbruk till vätgas med hjälp av mikroorganismer.

– Just nu testar vi potentialen i produktionskapaciteten. Hur många liter vätgas vi kan få ut per timme och volym råvara. Inom tre till fem år hoppas vi kunna få igång en pilotproduktion.

Text: Kristina Lindgärde

FOTNOT | VÄTGAS I VANLIGA BILEN

Det är möjligt att anpassa förbränningsmotorer till vätgas, men forskningen här går på sparlåga då det är svårt att uppnå tillräckligt hög verkningsgrad.