lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tyst minut idag för attentatets offer

2017-04-10

Lunds universitet deltar kl 12 idag i den tysta minut som regeringen utlyst nationellt för att hedra offren för attentatet i Stockholm.

Universitetshusets flaggor hissas under förmiddagen på halv stång. Efter den tysta minuten hissas flaggorna i topp.

Läs mer på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/regeringskansliet-flaggar-pa-halv-stang1/

Kommunerna Lund, Malmö och Helsingborg har kondoleansböcker tillgängliga.

Lund: https://www.lund.se/kommun--politik/nyheter-och-nyhetsarkiv/2017/lunds-kommun-hedrar-offren-efter-attentatet-i-stockholm/

Malmö: http://malmo.se/Huvudnyheter/2017-04-08-Kondoleansbok-och-flaggor-pa-halv-stang.html

Helsingborg: http://www.helsingborg.se/startsida/nyhetskatalog/kondoleansbok-finns-pa-helsingborg-kontaktcenter/