lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sju vägar till samarbete

2018-06-28

Öppet hus i VR-labbet.

När LTH slog upp dörrarna kom en mängd företagsrepresentanter för att tala om tänkbara projekt inom Virtual Reality och Augmented Reality och om andra framtida samverkansmöjligheter.

Charlotta Johnsson. FOTOGRAFIER: HÅKAN KOGG RÖJDER

LTH Open Door är ett sätt att få spetskompetens och innovation att trivas i Öresundsregionen, skriver Charlotta Johnsson, LTH:s vicerektor för samverkan och innovation, i en krönika.

KRÖNIKA.

En del av mitt arbete är att driva på för innovationer och industrisamarbeten, för att vi inom universitetet ska dela med oss av kunskap och själva få nya impulser. En bakomliggande tanke är att företag och forskning, där de möts, kan förstärka varandra och skapa lösningar med aktualitet och relevans – så att hela samhället gagnas.

När vi inom universitetet talar om gränsöverskridande samverkan kan det betyda många olika saker – för mig betyder det att vi alla samarbetar mer och mer med personer utanför vår egen domän. Det kan vara över institutionsgränserna på LTH, över fakultetsgränserna på Lunds universitet och det vara samverkan mellan industri eller näringsliv å ena sidan och akademin å den andra.


Det vi knappt kan föreställa oss

För mig är denna gränsöverskridande samverkan rolig, engagerande, och givande. Jag ser bevis på att den leder till nya inslag i vår undervisning och i våra uppdragsutbildningar, till gemensamma forskningsprojekt med andra typer av frågeställningar. Så kan vi också finna något vi knappt kan föreställa oss, inte ännu känner till … 

LTH Open Door är ett nytt koncept som ska underlätta för företag att komma i kontakt med LTH – och se till att fler möten och korskopplingar sker.

Den starka forskning vi har på LTH betyder att vi har fantastiskt fin infrastruktur – instrument, maskiner, utrustning och lokaler av ”världsklass”. Genom att öppna dörrarna till forskningslaboratorierna kan vi låta företag, stora som små, ta del av denna unika infrastruktur. LTH gör det inte i vinstdrivande syfte, utan företagen får betala självkostnadspris. 


Slipper dyra, hämmande investeringar

Genom att använda LTH:s laboratorier slipper företagen göra hämmande investeringar i dyr, teknisk utrustning. LTH Open Door är ett sätt att få framtidens spetskompetens och innovation att trivas och frodas här, i Öresundsregionen. Här har vi för övrigt också blivande industrisamverkansmagneter som ESS- och Max IV-anläggningarna.  

Egentligen har denna samverkansform – öppna laboratorier – funnits under en längre tid vid LTH, men först nu tar vi ett samlat grepp. LTH Open Door lanserades formellt i januari i år, och sedan dess har konceptet uppmärksammats i dags- och industritidningar, presenterats för företagen i LTH:s näringslivsråd och bjudits in av Medicon Village och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Från företag i regionen märker vi också ett positivt intresse.


Lotsar mot värdeskapande samarbeten

I laboratorierna kan den breda och den spetsiga kompetensen mötas, och utvecklingen ta fart i oväntade riktningar. Min förhoppning är att vi nu får än fler samarbets- och forskningsprojekt som gynnar akademin, industrin och hela samhället. 

Du och ditt företag är välkomna att ta kontakt. Jag ”lotsar” gärna vidare, så att värdeskapande – och ibland helt omvälvande – samarbeten kan ta fart. 

 

CHARLOTTA JOHNSSON


LTH | Vicerektor för samverkan och innovation

Charlotta Johnsson är vicerektor för Samverkan och Innovation på LTH. Hon är också professor vid Institutionen för reglerteknik och har bland annat arbetat vid Siemens A&D AS MES som produktansvarig och systemarkitekt. 2012 var hon adjungerad professor vid Zhejiang University i Hangzhou i Kina. 2013–2014 var hon gästforskare vid UC Berkeley, USA.


FAKTA | LTH Open Door

I dagsläget ingår sju LTH-forskningslaboratorier i LTH Open Door.

  • 3D-printing lab – produktframtagning och 3D-prototyper kan skrivas ut i detta lab.
  • Biomedical engineering lab – utrustning för mätningar inom ultraljud, mikrofluidik och elektriska signaler finns att tillgå.
  • Electronics lab – med avancerade mätinstrument för elektronik och radio, utrustning för flerlagers kretskorttillverkning och ett skärmrum för störningsfria mätningar
  • Fire lab – här kan man sätta eld på allt möjligt och samtidigt mäta vad som händer med materialet och omgivningen
  • Laser lab – avancerade lasrar och optisk utrustning för vitt skilda tillämpningsområden
  • Nano lab – här finns utrustning som handskas med saker som är mindre än minst
  • Virtual Reality lab – här kan man visualisera och ”uppleva” stora mängder av data på ett interaktivt sätt.

Här kan du läsa mer om LTH Open Door